SERVIS DIESELCENTRÁL

České dieselcentrály Zahraniční dieselcentrály Bazar Kontakt Fotogalerie

 

 České dieselcentrály

Zpět

AUTOMATICKÉ DIESELELEKTRICKÉ SOUSTROJÍ
EZS 340 VÝKON 340 kVAPOUŽITÍ

Tento plně automatický dieselagregát (DA) je nouzový zdroj zajišťující elektrickou energii během několika vteřin, kdy dodávka el. proudu v rozvodné síti je přerušena a automaticky přepíná zpět vývoj, když se obnoví napětí v síti. Je vhodný všude, kde nepřetržitá dodávka elektrické energie je požadována.

MOTOR - TYP 6S 150 PV-3

je naftový, šestiválcový, čtyřdobý, stojatý, vodou chlazený, s přímým vstřikem paliva, s vysokotlakým turbodmychadlem a mezichladičem plnicího vzduchu. Je vybaven dopravním čerpadlem paliva na vstřikovacím čerpadle, elektrickým spouštěním, chladičem oleje a dvousekčním radiátorem chladicí vody.

ALTERNÁTOR TYP MEZ A 355 L 04

je třífázový, nízkonapěťový, bezkartáčový s vlastním buzením střídavým budičem, polovodičovým usměrňovačem s přepěťovou ochranou a tyristorovou automatickou i ruční regulací napětí. Chlazení zajišťuje radiální ventilátor, hřídel je uložen ve valivých ložiskách. Izolační systém alternátoru je v provedení teplotní třídy F. Tvar křivky napětí, odrušení sdělovacích prostředků jsou v souladu s Mezinárodním doporučením I E C.

RÁM A USAZENÍ

Celý DA vyjma rozvaděče je pružně usazen na ocelovém rámu. Toto provedení nevyžaduje těžký betonový základ. Rozvaděč je tvořen ze dvou skříní pro montáž na podlahu. Prvá se používá pro řízení, ochranu a měření generátoru. Druhá je určena pro řízení, spínání a signalizaci automatiky a motoru. Automatický elektronický regulátor napětí je součástí rozvaděče. Ochrana sdělovacích prostředků před rušením je v souladu s I E C.

FUNKCE

Následující způsoby provozu mohou být voleny:
1. AUTOMATICKÝ
2. KONTORLNÍ
3. RUČNÍ
4. STOP

AUTOMATICKÝ PROVOZ

Při normálních podmínkách v síti, vývod je připojen k síti přes stykač sítě. V případě, že napětí sítě poklesne nebo dokonce zmizí jen v jedné fázi, stykač sítě se vypne a DA je automaticky nastartován. Když DA dosáhne jmenovitého napětí a kmitočtu, DA kontaktor je ihned zapnut. Když první start selže, opakují se další starty. V případě, že selžou opakované startu během cca 40 sec., závada je signalizována a další starty jsou zablokovány.

KONTROLNÍ PROVOZ

Po obnovení napětí v síti DA zůstává určitou dobu v provozu, asi 6 min. Po uplynutí tohoto času DA je zastaven, připraven pro další start a signalizuje vypnuto. DA je automaticky nastartován, ale stykač sítě zůstává zapnut. Startovací procedura a zapnutí signalizace se uskutečňuje stejným způsobem, jako je popsáno v Automatický provoz.
Jestliže během kontrolního provozu napětí sítě poklesne nebo zmizí, stykač generátoru je ihned zapnut a DA převezme zátěž, tzn., že dodávka energie pokračuje stejným způsobem jak je popsáno v Automatický provoz. Ruční provoz DA je automaticky nastartován. Stykač sítě je vypnut a stykač generátoru zapnut. Automatický start a zapnutí stykače generátoru je provedeno i v tom případě, když je v síti plné napětí. Když je přepínač přepnut do Automatický provoz a v síti jsou normální poměry, potom je DA automaticky zastaven. V případě, že během ručního provozu napětí v síti poklesne nebo zmizí a přepínač je přepnut do polohy Automatický provoz, DA pokračuje automaticky v provozu.

STOP

DA je úplně vypnut a stykač sítě zapnut.

SIGNALIZACE

Následující situace jsou signalizovány: automatika zapnuta - teplota chladící vody normální - teplota mazacího oleje normální - tlak mazacího oleje norm. - stykač sítě zapnut - stykač generátoru zapnut - napětí v síti - závada. Signalizace je na 24 V stejnosměrných a pracuje ve dvou stupních. Jestliže teplota chladící vody nebo mazacího oleje dostoupí do prvého limitu, je závada pouze signalizována. Jestliže teplota stoupne do druhého limitu, poklesne tlak oleje nebo DA zvýší otáčky, motor je automaticky zastaven, závada signalizována a start zablokován. Sada akumulátorových baterií pro startování motoru z napájení automatiky a signalizace a polovodičový usměrňovač jsou součástí dodávky. Baterie jsou dobíjeny buďto ze sítě nebo generátoru. Nabíjecí proud je možno nastavit.

PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ VOLNĚ

Rozvaděč SRR + SAV 340 kVA
Rtuťové teploměry
Naftová nádrž 325 l + příslušenství
Dvoukontaktní dálkové teploměry
Tlumič výfuku
Pružná výfuková hadice
Akumulátory 12 V, 125 Ah
Propojení akum. baterií
Sada náhradních dílů motoru
Sada klíčů a nářadí
Sada průvodní technické dokumentace

NORMÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Základový rám
Pružné uložení soustrojí rámu
Setrvačník
Pružná spojka
Turbodmychadlo s čističem vzduchu
Chladič plnícího vzduchu
Vodní odstředivé čerpadlo
Vstřikovací souprava
Čistič paliva dvojitý
Olejové čerpadlo
Čistič oleje
Chladič oleje
Odstředivý čistič oleje
Úplné zařízení pro elektrické spouštění, 24 V
Přístrojová deska s manometrem a otáčkoměrem
Kryt řemenic
Ovládací přístrojová deska
Tlakový spínač
Stopovač
TermoregulátorTECHNICKÁ DATA

SOUSTROJÍ MOTOR
Typ EZS 340 Typ 6S 150 PV-3
jmenovitý výkon kVA/kW 340/272 výkon kW 309
jmenovitý proud A 491 otáčky min-1 1500
kmitočet Hz 50 vrtání mm 150
napětí V 400/231 zdvih mm 170
účiník cos fí 0,8 počet válců 6
váha kg 5197 spotřeba paliva g/kW/h 218 + 5%
délka - A mm 4726 alternátor typ A355 L 04
šířka - B mm 1550 rozvaděč typ SRR + SAV 340
výška - C mm 1750 hloubka mm 600
šířka mm 1600
výška mm 1800

Uvedené hodnoty jsou informativní. Jmenovitý výkon a specifická spotřeba paliva je uvžována při následujících klimatických podmínkách:
barometrický tlak - 100 kPa teplota okolí - 27°C vlhkost - 60% kalorická hodnota paliva 42000 kJ/kg. Jestliže motor pracuje při odlišných klimatických
podmínkách, výkon na místě musí být určen podle instrukcí výrobce.

 


Aktualizováno dne: 19.4.2010 15:00:00

Copyright © 2010 NB servis