SERVIS DIESELCENTRÁL

České dieselcentrály Zahraniční dieselcentrály Bazar Kontakt Fotogalerie

 

 České dieselcentrály

Zpět
 

DIESELELEKTRICKÁ SOUSTROJÍ
S AUTOMATIKOU
140 - 200 kVAPOUŽITÍ

Tato plně automatická soustrojí slouží jako náhradní zdroj elektrické energie zajišťující dodávku proudu během několika sekund v případě výpadku nebo poklesu napětí ve veřejné síti. Po obnovení napětí v síti se soustrojí automaticky stopují a jsou připravena pro další provoz. Tato soustrojí nalézají použití všude tam, kde je třeba nepřetržitá dodávka elektrického proudu. Vyznačují se vysokou provozní spolehlivostí při minimálních nárocích na obsluhu a údržbu a při minimální potřebě náhradních dílů.

SOUSTROJÍ

se sestává z motoru a generátoru vzájemně propojených pružnou spojkou. Motor s generátorem a chladičem vody je namontován na ocelovém rámu. Celé soustrojí se ukládá na betonový základ. Příslušenství je částečně namontováno na soustrojí a částečně dodáváno volně pro instalaci ve strojovně.

MOTOR

je naftový, čtyřdobý, řadový, vertikální šestiválec, vodou chlazený s přímým vstřikováním paliva. Motor se spouští elektrickým spouštěčem, baterie jsou dobíjeny usměrňovačem, který je součástí rozvaděče. Malou změnou v seřízení je možno motor přizpůsobit pro provoz na methylester řepkového oleje (ekologické palivo) s ještě příznivějším obsahem škodlivin ve spalinách.

ALTERNÁTOR

je třífázový, bezkartáčový se střídavým budičem, polovodičovým usměrňovačem s přepěťovou ochranou, automatickou tyristorovou regulací napětí. Chlazení je provedeno vlastním radiálním ventilátorem. Hřídel rotoru je uložen ve dvou valivých ložiskách. Izolace je třídy B u statoru a třídy F u rotoru, krytí IP 21. Tvar křivky napětí, odrušení a ochrana proti klimatickým vlivům odpovídá doporučení Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC).

ROZVADĚČ SRA

je skříňového typu pro instalaci na podlaze. Přední strana je otevíratelná, čímž je umožněn přístup k přístrojům umístěným uvnitř rozvaděče. Rozvaděč je vybaven všemi nezbytnými přístroji pro kontrolu a ovládání automaticky pracujících soustrojí. Regulace napětí je automatická, tyristorová doplněná ruční regulací napětí. Automatický systém vestavěný v rozvaděči je polovodičový a zajišťuje následující funkce:
1. automatický provoz
2. kontrolní provoz
3. ruční provoz
4. stop
5. kontrola provozu a signalizace poruch
1. AUTOMATICKÝ PROVOZ

Za normálního provozu je zapnut stykač sítě a vývod je napájen ze sítě. V případě ztráty nebo poklesu napětí se dieselagregát nastartuje, po dosažení jmenovitého napětí se sepne stykač alternátoru a vývod je napájen z alternátoru. Po obnovení napětí ve veřejné síti se po časové prodlevě přepne vývod na síť a v nastaveném časovém limitu je dieselagregát zastaven a připraven k dalšímu startu.

2. KONTROLNÍ PROVOZ

Přepnutím přepínače do polohy kontrolní provoz se dieselagregát nastartuje, i když je přepětí ve veřejné síti, vývod zůstává napojen na síť. V případě výpadku napětí během kontrolního provozu přejímá dieselagregát zátěž jako při automatickém provozu.

3. RUČNÍ PROVOZ

Přepnutím přepínače do polohy ruční provoz je dieselagregát nastartován, i když je v síti normální napětí, po dosažení jmenovitého napětí alternátoru je vývod přepojen na alternátor.

4. STOP

Přepnutím přepínačem do polohy stop je dieselagregát zcela odstaven z provozu.

5. KONTROLA PROVOZU A SIGNALIZACE PORUCH

Provoz dieselagregátu je sledován automaticky, případné poruchy jsou opticky a akusticky signalizovány. Signalizace poruch je dvoustupňová: V prvním stupni je porucha opticky a akusticky hlášena. V druhém stupni, pokud není porucha odstraněna, je motor stopován. Signalizace sleduje tyto funkce soustrojí: teplotu vody, teplotu oleje, tlak oleje, ztrátu napětí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NAMONTOVANÉ NA SOUSTROJÍ

Chladič oleje
Čističe paliva, oleje a nasávaného vzduchu
Přístrojová deska s tlakoměrem oleje
Chladič vody s ventilátorem
Odstředivé vodné čerpadlo
Kompletní vybavení pro elektrické spouštění motoru
Kompletní vybavení pro dvoustupňovou signalizaci poruch
Ruční předmazávací čerpadlo

VOLNĚ DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Palivová nádrž 325 l
Ruční čerpadlo pro doplňování nádrže paliva
Olejová nádrž 65 l
4 ks startovacích baterií 12 V
Instalační materiál
Sada náhradních dílů a nářadí turbodmychadla
Sada náhradních dílů a příslušenství rozvaděče
Sada dokumentace

Dle dohody s výrobcem může být dodáno na objednávku další příslušenství.TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ DAT 140 DAT 150 DAT 200
jmenovitý výkon kVA/kW 140/112 150/120 200/160
jmenovitý proud A 202 231 289
kmitočet Hz 50 50 50
napětí V 400/231 400/231 400/231
účiník cos fí 0,8 0,8 0,8
hmptnost soustrojí kg 4255 4435 4485
rozměry soustrojí:
A délka mm 3930 3855 3930
B šířka mm 1200 1200 1300
C výška mm 1880 1910 1880
hmptnost rozvaděče kg 250 250 250
rozměry rozvaděče:
A délka mm 1000 1000 1000
B šířka mm 500 500 500
C výška mm 1800 1800 1800

MOTOR

typ

6S 160

6S 160 PN

6S 160 PN
jmenovitý výkon kW 132,5 138 184
jmenovité otáčky min-1 1000 750 1000
počet válců 6 6 6
vrtání mm 160 160 160
zdvih mm 225 225 225
turbodmychadlo PDH16NM PDH16NM

ALTERNÁTOR

MEZ

A355S06

A355S06

A355S06
ROZVADĚČ
TYP SRA SRA SRA


Soustrojí může být přetěžováno o 10% po dobu jedné hodiny v pracovním rozmezí šesti hodin. Výše uvedená data platí
za jmenovitých klimatických podmínek (teplota okolího vzduchu 27°C, tlak vzduchu 100 kPa, relativní vlhkost vzduchu 60%,
výhřevnost paliva 42700 kJ/kg). Vzhledem k technickému vývoji jsou údaje uvedené v prospektu informativní, závazné údaje budou uvedeny v nabídkách.

 


Aktualizováno dne: 19.4.2010 15:00:00

Copyright © 2010 NB servis