SERVIS DIESELCENTRÁL

České dieselcentrály Zahraniční dieselcentrály Bazar Kontakt Fotogalerie

 

 České dieselcentrály

Zpět
 

NOUZOVÉ AUTOMATICKÉ SOUSTROJÍ
SE SAMOČINNÝM STARTEMMOŽNOST DOKONALÉHO VYUŽITÍ:
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZAJIŠTĚNÍ NEPŘETRŽITÉ DODÁVKY ELEKTRICKÉHO PROUDU

 • nemocniční zařízení a polikliniky
 • odchovny hospodářských zvířat, umělé líhně a drůbežárny
 • veterinární a asanační zařízení
 • restaurace, závodní kuchyně a jídelny
- PŘI ZAJIŠTĚNÍ NEPŘETRŽITÉ FUNKCE BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMU

 • nákupní střediska a obchody
 • benzínová čerpadla
 • policejní a vojenské objekty
 • bankovní a peněžní ústavy

Nouzová automatická soustrojí SLAVIA plní funkci záložního zdroje elektrické energie. Spouštějí se samočinně při přerušení dodávky elektrické energie z veřejné sítě nebo při poklesu napětí pod určitou stanovenou mez. Vedle této hlavní funkce provádí nouzová automatická soustrojí zabezpečení naftového motoru proti různým poruchám. Po obnovení dodávky elektrického proudu ze sítě jsou spotřebiče ještě po určitou dobu napájeny nouzovým automatickým soustrojím. toto zpoždění je přibližně 5 minut a zabraňuje příliš častému přepínání při kolísání napětí ve veřejné síti.

Hnací naftový motor S 90A

je dvou a čtyřválcový vzduchem chlazený čtyřdobý motor. Je vybaven 12 V spouštěčem, stopovačem, tlakovým spínačem pro hlídání teploty oleje a dobíjení alternátoru.

Alternátor

je synchronní, třífázový elektrický stroj s vlastním buzením. Napětí alternátoru v rozsahu 2,5 Un při výkonu 0 - 100% Pn a cos fí = 0,8 - 1, udržuje polovodičový regulátor napětí.

Rozvodné zařízení ASN s automatickým startem

je nástěnný rozvaděč, který má na dveřích měřící přístroje, ovládací přístroje a signální svítilny. přívody a vývody jsou provedeny spodem, kovovými vývodkami. Na vnitřní straně dveří je umístěna vyjímatelná jednotka DAS, která je řídící jednotkou automatiky. Dále jsou uvnitř rozvaděče, stykače, relé, jističe, přístrojové pojistky, svorkovnice atd.
FUNKCE

dieselelektrického soustrojí s automatickým startem
 • V poloze přepínače "SS ZAPNUT" umožňuje připojit na zátěž síťové napětí nezávisle na druhu provozu.
 • V poloze přepínače "AUTOMATIKA ZAPNUTA" umožňuje volbu tří provozů, a to automatický provoz, kontrolní provoz, ruční provoz.
 • V poloze "AUTOMATICKÝ PROVOZ" se uvádí soustrojí do provozu samočinně při přerušení dodávky elektrické energie z veřejné sítě. Vypnutí je opět samočinné, a to 5 minut po obnovení sítě.
 • V poloze "KONTROLNÍ PROVOZ" umožňuje zapnutí zkušebního prpvpzu bez zátěže - start provádí obsluha.
 • V poloze "RUČNÍ PROVOZ" umožňuje zapnutí zkušebního provozu na zátěž - start provádí obsluha.
 • Připojení spotřebičů na alternátor se provádí v době od 10 do 25 sec. dle počtu startů (1 - 3) během startovacího cyklu.
 • Zabezpečuje dobíjení akumulátorových baterií konzervačním proudem při všech druzích provozu.
 • Umožňuje hlídání těchto funkcí:
    chlazení motoru
    tlak oleje
    teplota oleje
    napětí hlavního alternátoru
    provozní stav hlavního jističe
  Při poruše některé z těchto funkcí zabezpečuje zastavení motoru, hlásí opticky a akusticky poruchu.
 • Umožňuje měření napětí, proudu, kmitočtu a počtu odpracovaných motohodin.
 • Pomocí provozní signalizace hlásí, z jakého zdroje je vývod napájen.
 • Pomocí tlačítka "STOP" umožňuje okamžité zastavení a odpojení spotřebičů.TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ soustrojí SLAVIA DES 15 A DES 30 A
Typ motoru SLAVIA 2 S 90 A 4 S 90 A
Jmenovitý výkon kVA 15 30
Otáčky soustrojí min-1 3000
Počet válců 2 4
Spotřeba mazacího oleje g/kWh 2±20%
Obsah oleje v motoru l 5,2 9,5
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu l/hod 3,6 7,2
Jmenovité napětí V 400/231
Jmenovitý proud A 22 44
Počet fází 3
Frekvence Hz 50
Typ rozvaděče ASN 15 ASN 30
Stejnosměrné vstupní napětí ASN V 11,5 - 16,5
Doba startovacího cyklu sec 20
Doba jednotlivého cyklu sec 5
Doba prodlevy mezi cykly sec 2,5
Doba stopování sec 25
Doba přeběhu po obnovení napětí v síti sec 300
Zpoždění přítahu stykače alternátoru sec 4
Napětí dobíječky akubaterií V 13,5
Proud dobíječky akubaterií A 1,5
Příkon ASN W 6
Max. příkon ASN W 15
Rozměry rozvaděče ASN mm 780 x 780 x 300
Hmotnost rozvaděče ASN kg 80
Hmotnost soustrojí kg 450 640
Minimální půdorysný rozměr strojovny m x m 3,2 x 3,1 3,5 x 3,1

 


Aktualizováno dne: 19.4.2010 15:00:00

Copyright © 2010 NB servis